Produkty

Zahradní osvětlení Seliger

Máte dotaz?

Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit.

Automatické zavlažování, automatická závlaha

15.05.2012

Platí to jak pro sportovní hřiště a soukromé zahrady, tak i pro komerční a veřejné plochy jako jsou koupaliště, parky nebo zoologické zahrady.

Význam automatického zavlažování

Rostoucí potřeba automatické závlahy trávníků souvisí s několika faktory. Pravděpodobně v souvislosti s globálním oteplováním planety se mění plynulé rozložení dešťových srážek na srážky přívalové. Jejich úhrn sice „splní“ měsíční hodnoty srážkového množství, ale využitelnost této vody jako zálivky není příliš efektivní. Voda se nestačí tak rychle infiltrovat do přeschlého trávníku a odtéká po povrchu pryč. Dalším faktorem pro použití automatických závlah je také složení vrstev materiálu pod vegetační vrstvou a to hlavně u sportovních ploch. U těchto ploch dochází k rychlejšímu odvodu vody z trávníku. Neméně důležitým faktorem je estetické hledisko, které výrazně ovlivňuje rozhodování pro nebo proti použití automatické závlahy. Pravidelné zásobování vodou při užití automatického zavlažování snižuje stres rostlin a tím posiluje jejich růst a zdraví.

Na jedné straně jsou popsány důvody použití závlahového systému, na straně druhé jsou zde opatření ze strany státních institucí, které nutí spotřebitele k tomu, aby voda a tedy i závlaha byla využívána efektivně. Tyto opatření nefungují jen na principu zpoplatnění odebrané vody, i když toto je samozřejmě hlavním činitelem, ale může se jednat o další způsoby například ve Velké Británii existuje systém udělovaní licencí na odběr vody pro určité období, poté musí velkoodběratel znovu prokázat, že vodu používá v souladu s principy udržitelného rozvoje. Jako u nás existují auditorské firmy pro oblast účetnictví, ve Spojených státech fungují auditorské firmy pro audit závlahového systému.

Z pohledu automatického zavlažování v souvislosti s úsporným použitím vody můžeme hovořit o následujících způsobech:

  • Úspora vody využíváním odpadní nebo dešťové vody pro závlahu.
  • Úspora vody správným návrhem závlahového systému
  • Úspora vody správnou montáží systému
  • Úspora vody použitím vhodných prvků závlahy
  • Úspora vody správným seřízením, používáním a údržbou závlahového systému.